Trelleborgsområdet

Mark och grundläggning samt finplanering för nya området Stallarna i Lilla Edet i Trelleborgsområdet. Tre stycken lägenhetshus samt förrådsutrymmen, parkeringsplatser och lekplats uppfördes på uppdrag av AB Edethus (tidigare Leifab).

Beställare:

Brixly (tidigare Erlandssons Bygg AB)