Trädgården Värmekulvert

I Sisjön söder om Göteborg har vi utfört ny förläggning av kulvertledningar som skall förse det nya bostadsområdet med värme och varmvatten.

Beställare:

Stena Fastigheter

Kommun:

Göteborgs kommun