Sadelmakaregården

Här utför vi en totalentreprenad för Brixly. Det historiska området Stallarna på Ström i Lilla Edet ger plats för det nya området Sadelmakaregården.

Vi projekterar och utför miljösanering, schakt och grundläggning samt finplanering för tre stycken loftgångshus, parkeringar, lekplats och komplementbyggnader. 

Kommun:

Lilla Edets Kommun