LSS svenshögen

I Svenshögen utanför Stenungssund utför vi schakt, sprängning,  grundläggning och en omfattande finplanering för ett nytt LSS boende med totalt sex lägenheter.

Beställare:

Brixly

Kommun:

Stenungsunds kommun