LSS stenungsund

Norr om Stenungssund i Ödsmål utför vi schakt och grundläggning samt finplanering för ett nytt LSS Boende. 

Beställare:

Brixly

Kommun:

Stenungsunds kommun