Landevi park

Intill Landvetter centrum utför vi schakt och grundläggning, lättfyllnader, dagvattensystem samt finplanering för 30 stycken lägenheter.

Beställare:

Kålltorps Projektutveckling

Kommun:

Härryda kommun