Jörlanda prästbostäder

I Jörlanda centrum utför vi schakt och grundläggning samt finplanering för 32 stycken nya lägenheter och komplementbyggnad.

Beställare:

Dan Lindbergs Bygg

Kommun:

Stenungssunds kommun