Fyrtornet henån

Vid utkanten av Henån utför vi Sprängning, schakt och grundläggning samt finplanering för nytt höghus.

Beställare:

Per Jacobssons Bygg AB

Kommun:

Orust kommun