Estrella

Vi utför schakt och grundläggning, VA omläggning samt finplanering med asfalt och gräsytor för utbyggnad av Estrella i Angered.

Beställare:

Vestia Construction group

Kommun:

Göteborgs kommun