Estrella i Storås

Estrellas expansion i och med en utbyggnad av den befintliga fabriken i Storås. Toröd Entreprenad AB utförde grundläggning, ledningsomläggning, installation av fettavskiljare, omfattande betongarbeten och anläggandet av nya ytskikt.

Beställare:

Vestia Construction Group AB