projekt

Landevi park

Intill Landvetter centrum utför vi schakt och grundläggning, lättfyllnader, dagvattensystem samt finplanering för 30 stycken lägenheter. Beställare: Kålltorps Projektutveckling Kommun: Härryda kommun

BJC ljungskile

Ett projekt som vi tar över efter annan entreprenör och slutför åt Brixly.  Här har vi utfört VA-omläggningar samt finplanering runt fastigheterna. Beställare : Brixly Kommun: Uddevalla kommun

Sadelmakaregården

Här utför vi en totalentreprenad för Brixly. Det historiska området Stallarna på Ström i Lilla Edet ger plats för det nya området Sadelmakaregården. Vi projekterar och utför miljösanering, schakt och grundläggning samt finplanering för tre stycken loftgångshus, parkeringar, lekplats och komplementbyggnader. Kommun: Lilla Edets Kommun

LSS svenshögen

I Svenshögen utanför Stenungssund utför vi schakt, sprängning,  grundläggning och en omfattande finplanering för ett nytt LSS boende med totalt sex lägenheter. Beställare: Brixly Kommun: Stenungsunds kommun

Estrella

Vi utför schakt och grundläggning, VA omläggning samt finplanering med asfalt och gräsytor för utbyggnad av Estrella i Angered. Beställare: Vestia Construction group Kommun: Göteborgs kommun

Brf lyckan

På Södra Viktoriagatan i Göteborg utför vi sanering, sprängning, grundläggning och finplanering för ett nytt bostadshus med 10 lägenheter. Beställare: Clausen & Loven Kommun: Göteborgs kommun