Brf lyckan

På Södra Viktoriagatan i Göteborg utför vi sanering, sprängning, grundläggning och finplanering för ett nytt bostadshus med 10 lägenheter.

Beställare:

Clausen & Loven

Kommun:

Göteborgs kommun