BJC ljungskile

Ett projekt som vi tar över efter annan entreprenör och slutför åt Brixly.  Här har vi utfört VA-omläggningar samt finplanering runt fastigheterna.

Beställare :

Brixly

Kommun:

Uddevalla kommun