Askegården sisjön

I Sisjön söder om Göteborg har vi utfört schakt och grundläggning samt finplanering för 196 lägenheter över en yta på 1,5 hektar.

Beställare:

Bergman & Höök AB

Kommun:

Göteborgs kommun